ĐĂNG KÝ
Nhận thông tin

Dự án Tuyến đường ra Cảng Nhơn Hội vừa ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư

Dự án Tuyến đường ra Cảng Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội, vừa qua đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long vừa ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.

Mục tiêu đầu tư nhằm phát huy hiệu quả khai thác, sử dụng tuyến đường ra Cảng Nhơn Hội đã được đầu tư trước đây, phục vụ cho việc lưu thông vận chuyển của các nhà đầu tư trong khu vực. Từng bước hoàn thiện Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội đến năm 2040, góp phần thu hút các dự án đầu tư. Đặc biệt, sẽ thu hút các nhà đầu tư tiềm năng đối với dự án Cảng tổng hợp Nhơn Hội.

dự án tuyến đường ra cảng nhơn hội

Ảnh minh họa

Theo đó, dự án thuộc Nhóm C, do Ban Quản lý Khu kinh tế làm Chủ đầu tư được thực hiện tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định với chiều dài tuyến 300m, bề rộng nền đường 15,5m, tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý. Thời gian thực hiện từ năm 2020 – 2022.

 Dự án Tuyến đường ra Cảng Nhơn Hội sẽ, tạo điều kiện phát triển dịch vụ phân phối lưu thông tại cảng Nhơn Hội xứng tầm một trung tâm dịch vụ logistics của Miền Trung; tập trung phát triển các khu trung tâm hỗn hợp trong các khu đô thị mới, đặc biệt ở khu đô thị Mai Hương; phát triển mạng lưới trung tâm thương mại gắn với mạng lưới giao thông công cộng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế (Chủ đầu tư dự án) có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

dự án tuyến đường ra cảng nhơn hội

Tuyến đường ra Cảng Nhơn Hội là bước tiến nhằm đẩy mạnh sự phát triển của cảng, vì đây là một khu cảng lớn nhất thuộc cụm cảng Qui Nhơn, cảng được xây dựng tại khu phi thuế quan của khu kinh tế Nhơn Hội, nằm gọn trong đầm Thị Nại, chiều dài bến cảng Nhơn Hội trải dài trên bán đảo Phương Mai từ phía nam cầu Nhơn Hội (cầu Thị Nại) đến phía tây nam bán đảo này.